• Al. Niepodległości 18Warsaw, 02-653

  • Email: office@eebd.eu www.eebd.eu

  • Phone +48 22 424 95 80/82/83/84 Warsaw, 02-653

Cele

III Emirates & Europe Economic Forum szansą na wzmocnienie współpracy gospodarczej pomiędzy Europą a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi 5- 6 Września 2018 r. w hotelu Sheraton w Warszawie wydarzenie, organizowane w celu intensyfikacji współpracy gospodarczej i biznesowej środowisk zarówno europejskich, jak i emirackich. Wydarzenie jest odpowiedzią na aktualne stosunki gospodarcze i handlowe pomiędzy Polską a ZEA. Stwarza solidne ramy dla budowania długotrwałych powiązań kooperacyjnych i relacji biznesowych między swoimi partnerami. Dostarcza również sprawdzoną formułę i odpowiednie narzędzia dla handlu i inwestycji oraz promocji i rozwoju innowacji.

 

 

Konsorcjum powstało aby wspólnie budować nową jakość wykorzystując potencjał zrzeszonych członków, uwzględniając jednocześnie ochronę ich interesów.

Głównymi zadaniami Emirates & Europe Business Development Cluster są:

  • pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych,
  • bezpośredni kontakt z firmami europejskimi i emirackimi,
  • wymiana informacji na temat gospodarki, rynków lokalnych itp.
  • reprezentacja na wybranych targach w Europie i ZEA,
  • pomoc w pozyskiwaniu dotacji z UE,
  • promocja oraz ochrona interesów firm członkowskich,
  • reprezentacja firm członkowskich,
  • rozpowszechnianie wiedzy na temat korzyści związanych z rozwojem biznesu na biegunie emiracko-europejskim.