• Al. Niepodległości 18Warsaw, 02-653

 • Email: office@eebd.eu www.eebd.eu

 • Phone +48 22 424 95 80/82/83/84 Warsaw, 02-653

Transfer technologii

Przy rosnących wymaganiach konsumentów, coraz krótszym cyklu życia technologii i zwiększającej się konkurencji, przedsiębiorstwa muszą stale poszukiwać innowacji i wdrażać nowe rozwiązania. Jednak proces ten jest skomplikowany i zakończy się sukcesem dopiero, gdy zostanie skutecznie zastosowany w praktyce biznesowej. Zintegrowane działania to wspólny zbiór doświadczeń. 

Kluczowe obszary działalności EEBD:

 • Zielona Energetyka,
 • Recykling i gospodarka odpadami,
 • Zrównoważony transport,
 • Inteligentne miasta,
 • Gospodarka surowcowa,
 • Medycyna i farmacja,
 • Innowacyjne technologie uwzględniające ochronę środowiska naturalnego

Przedsięwzięcia inwestycyjne

Prowadząc działalność na terenie państw UE oraz Dubaju, budujemy relacje pomiędzy przedsiębiorcami a potencjalnymi inwestorami z całego świata. Dokładamy wszelkich starań, aby finansowane projekty charakteryzowały się potencjalnie wysoką rentownością i ograniczonym ryzykiem, aby zapewniać inwestorom bezpieczeństwo ich kapitału.

Koordynatorem obsługi finansowej Klastra jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Utworzony został z myślą o wprowadzaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb Inwestorów, w szczególności przez oferowanie unikatowych oraz innowacyjnych możliwości inwestycyjnych, łączących aspekty finansowe, prawne oraz podatkowe, zapewniających optymalną alokację środków finansowych.

 

Wymiana gospodarcza

Zoptymalizowane i odpowiedzialne relacje w eksporcie i imporcie towarów, usług oraz wymiana doświadczeń gwarantują rozwój pojedynczym przedsiębiorstwom, jak i całym gospodarkom poprzez m.in:

 • znalezienie rynku zbytu dla lokalnych produktów i usług,
 • promocję oferowanych rozwiązań na skalę międzynarodową,
 • przyspieszenie procesu unowocześniania gospodarki,
 • stymulowanie szybszego rozwoju przemysłu,
 • polepszanie kwalifikacji kadry pracowniczej,
 • zmniejszenie bezrobocia,
 • dostęp do większej ilości towarów i usług,
 • możliwość racjonalnego wykorzystania zasobów i sił wytwórczych.

Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu

Spójne i szczęśliwe społeczeństwo jest niezbędnym warunkiem rozwoju gospodarki. Dlatego też nasza działalność obejmuje:

 • zapewnienie ośrodków tymczasowego pobytu dla potrzebujących na terenie Europy,
 • stworzenie miejsc pracy na rynkach lokalnych,
 • dostarczenie produktów pierwszej potrzeby.

Ostatnie działanie obejmuje dystrybucję telefonów komórkowych pełniących funkcję portmonetki elektronicznej. Obdarowani dokonają zakupów w wybranych punktach sprzedażowych, natomiast darczyńcy zdalnie uzupełnią środki i będą monitorować wydatki. Takie rozwiązanie wyklucza pośredników i koszty transportu, dzięki czemu środki trafią bezpośrednio do potrzebujących. Dodatkowo urządzenia będą elementem udostępnionego systemu telemedycyny i lokalizacji.