• Polski English
 • Struktura zarządzająca

   

  Działalność prowadzoną w ramach Emirates & Europe Business Development Cluster kontrolują Klaster Green Energy oraz Klaster Smart IT.

   

  Klaster Green Energy powstał w celu popularyzacji nowej kultury energetycznej w oparciu o ekologiczne i efektywne technologie najnowszej generacji. Prowadzi on działania związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, w tym: wody, słońca, wiatru, biogazu a także z rozwojem inteligentnej energetyki Smart Grid. 

  Priorytetowe zadania realizowane w ramach obszaru zielonej energii za które odpowiedzialny jest koordynator to:

  • rozwój ekonomiczny firm funkcjonujących na rynku OZE,
  • wsparcie w finansowaniu innowacyjnych projektów,
  • działania marketingowe, mające na celu pozyskiwanie krajowych i zagranicznych inwestorów,
  • podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i lobbingu na rzecz infrastruktury zielonej energetyki,
  • monitoring trendów technologicznych,
  • współpraca B2B pomiędzy członkami Klastra oraz transfer technologii.

   

  Klaster Smart IT stanowi platformę współpracy jednostek badawczo-naukowych, sektora publicznego i prywatnego. Przedmiotem jego działalności są inicjatywy podejmowane na rzecz wspierania rozwoju innowacyjnych technologii oraz ich rozpowszechniania zarówno na rynku polskim jak i europejskim.

  Klaster Smart IT w ramach EEBDC odpowiedzialny będzie za:

  • integracje środowisk myśli technologicznej,
  • promowanie zrównoważonego rozwoju miast (Smart City),
  • promowanie i wdrażanie koncepcji inteligentnej sieci elektroenergetycznej (Smart Grid),
  • wdrażanie inteligentnego systemu pomiarowego (Smart Metering),
  • prowadzenie badań naukowych, analiz rynkowych i baz danych – współpraca z ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi,
  • pozyskiwanie nowych technologii, wiedzy i kapitału,
  • identyfikację barier administracyjnych i handlowych.

   

  Współpraca z nami

  Cooperation with us